65 gadus Eiropā!    25 gadus Baltijā!    10 gadus Latvijā!

Klausīties Dziedāt Spēlēt Sacerēt Pilnveidoties

Visā pasaulē ir vairāk nekā 6000 YAMAHA mūzikas skolu, kurās strādā ap 20 000 augsti kvalificētu skolotāju un mācās aptuveni 700 000 cilvēku. YAMAHA skolas radušās Japānā 1954.gadā pilotprojekta rezultātā un sekmīgi tika realizētas agrīnā vecuma bērnu muzikālajā izglītībā. Kopš 1967. gada YAMAHA mūzikas skolas darbojas arī Vācijā.

Mūsdienās YAMAHA mūzikas skolu piedāvājumā ir gan mācību programmas daudzpusīgai un visaptverošai bērnu muzikālajai attīstībai, sākot jau no 4 mēnešu vecuma, gan instrumentu spēles mācību programmas jauniešiem un pieaugušajiem. Piedāvātie kursi un pārdomātās metodes, kā arī attiecīgajam vecuma posmam atbilstošais saturs ļauj ikreiz optimāli izmantot bērniem piemītošo atvērtību jaunajam, bet jaunieši un pieaugušie var īstenot savas muzikālās vēlmes visos mūzikas žanros.

Izmantojiet mūsu piedāvājumu un piedalieties bezmaksas iepazīšanās nodarbībā!

Šeit Jūs vairāk uzzināsiet par mūsu mācību stundu piedāvājumu
Bērnu muzikālā izglītība agrīnā vecumā
no 4 mēnešu līdz 6 gadu vecumam
Instrumentālās mūzikas stundas
bērniem no 6 gadu vecuma, jauniešiem un pieaugušajiem

Papildus YAMAHA programmām mēs piedāvājam sekojošus kursus – ieklikšķiniet, lūdzu, šeit!