Koncepcija

YAMAHA mūzikas skolu mācību stundas pamatiezīmes

Pedagoģisko darbību YAMAHA mūzikas skolās nosaka

  • paraugs, kā bērni apgūst valodu,
  • atklātā grupu darba princips un
  • īpaša radošuma stimulēšana.

Paraugs, kā bērni apgūst valodu,

dod izšķirošus impulsus stundas koncepcijas izveidošanai. Bērni savu dzimto valodu apgūst, nepiespiesti apmainoties ar citiem. Bērna dzirdes attīstīšanās un diferencēšanās procesā starp ceturto un sesto dzīves gadu notiek kvalitatīvs lēciens, kurš ir vienlīdz nozīmīgs gan valodas apguvei, gan muzikālajai apmācībai. Tāpēc mēs par īpaši svarīgu uzskatām mazo un vismazāko bērnu muzikālo apmācību. Laikam nav iespējams pietiekoši augstu novērtēt šīs dzīves fāzes nozīmi turpmākajā muzikālo un intelektuālo spēju attīstības procesā.

Sevišķu uzmanību mēs veltījam bērniem atbilstošu mācību piedāvājumu attīstīšanai, kā arī mūzikas pedagogu izvēlei un pastāvīgai tālākizglītībai.

Atklātais grupu darbs stundās

ir svarīga mācību stundas koncepcijas sastāvdaļa. Pārskatāmās grupās dalībnieki mācās kopā un viens no otra. Sekmīgāko dalībnieku īpašās spējas bagātina mācību stundu norisi, bet nedominē. Atklātā grupu darba un atklājošās mācīšanās principi nosaka pedagoģisko darbību visās sfērās.

Radošuma stimulēšanai

YAMAHA mūzikas skolu pedagoģijā piešķir centrālo nozīmi. Mūzikas sistēmas likumu pārzināšana ir priekšnoteikums radošai attieksmei pret mūziku un savu muzikālo ideju kreatīvai īstenošanai. Īpaši izglītoti mūzikas pedagogi atvēl telpu skolnieku vēlmēm un ierosmēm. Improvizēšana, aranžēšana un citas kreatīvas tehnikas papildina mācību stundu saturu. Turklāt dažādi mūzikas stila virzieni un laikmeti tiek akceptēti kā pilnīgi līdzvērtīgi. Moderna mācību materiālu programmatūra diskešu, MCs, kompaktdisku un multimediālo programmu veidā palīdz skolniekiem jau no paša sākuma vingrināšanos uztvert kā izpriecu un rotaļīgi sasniegt savus personiskos mācību mērķus.