Sešas stīgas – ar prieku!

Akustiskās ģitāras spēles apmācības programma. Audzēkņi instrumenta spēles tehnikas iemaņas apgūst ar stilistiskā ziņā daudzveidīga repertuāra palīdzību, kurā ietilpst dažādu laikmetu skaņdarbi – no Baha līdz pat mūsdienām. Mācību stundā integrēti vingrinājumi dzirdes attīstībai, improvizēšana un dziesmu pavadījumu spēle, tāpēc tā kļūst par „prieku, ko gūst, spēlējot uz sešām stīgām”.

Vairāk informācijas Jūs atradīsiet mūsu PDF prospektā.

Kas var piedalīties?

Bērni no 8 gadu vecuma, jaunieši un pieaugušie.

Materiāli

4 mācību grāmatas, kompaktdiski un midi faili.