Sešas stīgas – ar prieku!

Akustiskās ģitāras spēles apmācības programma. Audzēkņi instrumenta spēles tehnikas iemaņas apgūst ar stilistiskā ziņā daudzveidīga repertuāra palīdzību, kurā ietilpst dažādu laikmetu skaņdarbi – no Baha līdz pat mūsdienām. Mācību stundā integrēti vingrinājumi dzirdes attīstībai, improvizēšana un dziesmu pavadījumu spēle, tāpēc tā kļūst par „prieku, ko gūst, spēlējot uz sešām stīgām”.