Mūzikas brīnumzeme

Nodarbības notiek maziem bērniem īpaši iekārtotā telpā, kur ir daudz kustību brīvības. Dažādu mēdiju un mūzikas instrumentu, piemēram, taustiniņstrumentu, blokflautas, ģitāras, ritma instrumentu, bilžu grāmatu un atbilstošu kompaktdisku izmantošana mācību stundu padara interesantu un saistītu ar dzīvi. Uzmanības centrā ir balss un muzikālās dzirdes attīstīšana, kā arī ritma izjūtas izveidošana. Arī vecāki aktīvi piedalās mācību stundās!

Vairāk informācijas Jūs atradīsiet mūsu PDF prospektā.

Kas var piedalīties?

Bērni no 5 līdz 7 gadu vecumam.

Materiāli

2 mācību grāmatas, skolnieka darba burtnīca un kompaktdiski.

Mācību ilgums

Apmēram divi gadi.