Robis

Tā sauc bērniem no 4 mēnešu vecuma domātās programmas galveno tēlu – baltu, pūkainu ronīti. Ar vienkāršu stāstu palīdzību programmā „Robis” tiek muzikāli izzināta pasaule un apgūtas bērnu attīstības pakāpes. Iesaistot atšķirīgus mācību elementus , bērniem tiek piedāvātas daudzveidīgas alternatīvas, kā gūt pirmo mūzikas pieredzi. Koncepcijas būtība ir „brīvās atklāšanas” princips, kas bērniem paver iespēju piedāvāto atklāt pašiem savā praksē. Vecākiem nav vadošā vai virzošā loma, viņi vienmēr paliek tikai novērotāju, paša procesa stimulētāju pozīcijā.

Vairāk informācijas Jūs atradīsiet mūsu PDF prospektā.

Kas var piedalīties?

Tie ir bērni no 4 mēnešu līdz 2 gadu vecumam.

Materiāli

Vecākiem domāta grāmata un kompaktdisks

Mācību ilgums

Apmēram 1 gads