Mūzikas brīnumzeme

Programmas “Mūzikas brīnumzeme” uzmanības centrā ir balss, muzikālās dzirdes attīstīšana un ritma izjūtas veidošana. Taustiņinstrumentu un dažādu perkusiju, kā arī darba burtnīcu un audioierakstu izmantošana mācību stundu padara interesantu un aizraujošu. Nodarbībās tiek dziedātas, solfedžētas un spēlētas vienkāršas melodijas. Mācību procesā bērni apgūst nošu un ritma pieraksta pamatus. Programmas “Mūzikas brīnumzeme” nodarbības notiek brīvā gaisotnē, vecākiem kopā ar bērniem apgūstot mūzikas pamatus.

Lasīt vairāk…

Kas var piedalīties?

Bērni no 5 līdz 7 gadu vecumam.

Materiāli

2 mācību grāmatas, darba burtnīcas un audioieraksti.

Mācību ilgums

Apmēram divi gadi.