Robis

Tā sauc bērniem no 4 mēnešu vecuma domātās programmas galveno tēlu – baltu, pūkainu ronīti. Kopīgi kvalitatīvi pavadīts laiks, vecāku un bērnu savstarpēji nedalīta uzmanība un pirmie soļi bezgalīgajos mūzikas plašumos ir galvenās lietas, ko piedāvā programma “ Robis “. Ar vienkāršu stāstu palīdzību muzikāli tiek izzināta pasaule. Izmantojot bērnu attīstības pakāpei atbilstošus metodikas elementus, programma piedāvā daudzveidīgus paņēmienus, kā paņēmienus, kā gūt pirmo pieredzi mūzikā. Koncepcijas būtība ir “ brīvās atklāšanas “ princips, kas nodarbības procesā, sadarbojoties ar vecākiem, mazuļiem dod iespēju apgūstamo materiālu atklāt, izjust un izdzīvot. Vecākiem mācību procesā nav vadošā loma, tomēr tai ir neatsverama nozīme bērna un pedagoga mijiedarbībā, kā arī īpašas gaisotnes un paliekošu rezultātu veidošanā.

Lasīt vairāk…

Kas var piedalīties?

Bērni no 4 mēnešu līdz 2 gadu vecumam.

Materiāli

Vecākiem domāta grāmata un audioieraksti

Mācību ilgums

Apmēram 1, 5 gadi