Skolas vecuma bērni, pusaudži un pieaugušie

Skolas vecuma bērni, pusaudži un pieaugušie nodarbības notiek nelielās grupās. Kopīgi strādājot pie mācību repertuāra, audzēkņi iepazīst dažādu laikmetu un stilu mūziku. Blakus instrumenta spēlei tiek apgūti solfedžo un mūzikas teorijas pamati, kā arī iemaņas improvizācijā un aranžēšanā.

Mācību materiālu veido grāmatas un kompaktdiski ar atskaņojamo materiālu. Tas ir izklāstīts viegli uztveramā formā. Atsevišķās programmas ir piemērotas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.