Pirmskolas programmas

Bērni, kuru muzikālā attīstība tiek veicināta jau no mazotnes, iepazīst ne vien prieku par mūziku, bet arī neapzinātu treniņu savu izziņas spēju pilnveidošanai. Mazuļa vecumā mūzikas skaņu klausīšanās un dziesmas atdarinošas dudināšanas rezultātā veidojas intensīvs smadzeņu šūnu savienojumu tīkls. Aktīvi nodarbojoties ar mūziku, mazuļi muzikālo komunikāciju atpazīst kā otro dzimto valodu.

Četru līdz piecu gadu vecumā bērni ļoti ātri paplašina savu vārdu krājumu. Tas ir laiks, kad viņi speciālistu vadībā spēj attīstīt apbrīnojami daudzpusīgu muzikālo izpratni.

Pētījumi liecina, ka kopīgas muzicēšanas rezultātā iespējams veicināt arī sociālo spēju attīstību, jo šajā procesā svarīgi ir kopīgie piedzīvojumi un apzinātā klausīšanās.


Agrīnā un pirmsskolas vecuma programmas