Koncepcija

Grupu darbs

Grupu darbs ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa. Kopīga muzicēšana padara nodarbības aizraujošas un dinamiskas, attīsta spējas sadarboties un rada labvēlīgu vidi radošām idejām.

Radošo spēju attīstīšana

Radošo spēju attīstīsana ir integrēta mūzikas apguves procesā. Mūzikas klausīšanās, interpretēšana, improvizācijas elementi un citas kreatīvas tehnikas papildina nodarbību saturu.

Mācīt saprotami

Mūzika tiek mācīta visiem saprotamā veidā, brīvā un nepiespiestā gaisotnē. Darbojas princips “klausies – dziedi – spēlē”, kas veicina veiksmīgu mūzikas apguvi.