Elektriskās ģitārspēles nodarbības YAMAHA mūzikas izglītības sistēmā

Elektriskās ģitārspēles nodarbības YAMAHA mūzikas izglītības sistēmā ir jaunākais un interesantākais veids, kā iemācīties spēlēt elektrisko ģitāru.

Nodarbības notiek reizi nedēļā un ilgst 60 minūtes. Tās notiek grupās, parasti četriem līdz astoņiem dalībniekiem. Uz nodarbībām nav jāierodas ar savu instrumentu, uz kura vingrinaties un muzicējat mājās, jo nodarbību telpas ir pilnībā aprīkotas ar elektriskās ģitārspēles apguvei nepieciešamiem instrumentiem un aparatūru.

Pateicoties nodarbību īpašajai struktūrai un rūpīgi izvirzītajiem mērķiem, kā arī individuālajai pieejai katra nodarbības dalībnieka ģitārspēles prasmju un iemaņu attīstības dinamikai, darbs nodarbībās ir spraigs, enerģisks un arī jautrs!

Ņemot vērā, ka uzmanība nodarbībās ir pievērsta uzstāšanās prasmju un iemaņu attīstībai, kā arī muzikālā izpildījuma sniegumam (tā virtuozitātei), tad darbs interaktīvi muzikālā vidē sniedz pozitīvi emocionālu gandarījumu ikvienam dalībniekam!

Jau pirmajā nodarbībā, kad rokās paņemta ģitāra, dalībnieki saprot, ka šī ir unikāla iespēja mācīties un spēlēt elektrisko ģitāru, turklāt gūstot prieku muzicējot, nevis spēlējot vingrinājumus!

Arī Jūs noteikti novērtēsiet iespēju spēlēt tieši Jums izraudzītas un aranžētas dziesmas, dažādu stilu, laikmetu un raksturu skaņdarbus no brīnišķīgām mācību grāmatām, turklāt spēlēt kopā ar lieliskiem pavadījumiem!

Pēc pirmā gada dalībnieki parasti ir iemācījušies spēlēt dažādus akordus, melodijas. Bet iespējams, ka Jūs būsiet to vidū, kas varēs jau improvizēt!

Nodarbībās ar Jums darbosies YAMAHA mūzikas izglītības sistēmā strādājoši profesionāļi, tostarp pieredzes bagāti, talantīgi mūziķi un pedagogi, kas mācīs gan spēlēt ansamblī, individuāli un ar pavadījumu, gan arī rosinās muzikālo jaunrades spēju attīstību un iedrošinās Jūs uzstāties auditorijas priekšā šim nolūkam regulāri rīkotajos elektriskās ģitārspēles nodarbību dalībnieku muzikālajos pasākumos un koncertos!

Uzticoties viņu pieredzei un prasmei strādāt ar dažāda vecuma un prasmju līmeņa ziņā atšķirīgiem dalībniekiem, Jūs klātienē pārliecināsieties, kā attīstās Jūsu muzikālās spējas, muzikālā dzirde un atmiņa, ritma izjūta un muzikālā domāšana, muzikālās un elektriskās ģitārspēles tehniskās prasmes un iemaņas!